Vision & mission

Dette arbejder Sto for

Vision

Sto vil være førende i verden indenfor bæredygtigt byggeri til gavn for mennesker, miljø og samfund.


Mission

Bevarelse af bygningsværkers værdi og æstetiske udformning er vores fokus. I nært samarbejde med vores partnere på markedet udvikler vi innovative og funktionelle produkter og systemer, for både ind- og udvendige bygningskonstruktioner. Vi rådgiver vores kunder i alle spørgsmål vedrørende udførsel, teknik og design.


Vores motto: Omsorgsfuldt byggeri

Vores produkter og systemer gør det muligt at opfylde gældende krav til energieffektivitet. Og med teknologier som forebygger og drager omsorg for både økonomi og miljø, skaber vi bæredygtigt byggeri og istandsættelse.