Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Medlemskaber og samarbejde

Gennem medlemskaber i organisationer, foreninger og standardiseringsgrupper kan vi påvirke og drive forskellige spørgsmål, som berører branchen og dens udvikling. Som materialeleverandør arbejder vi aktivt for den fortsatte udvikling af stadigt mere miljøtilpassede produkter og påføringsmetoder.

Samarbejde

Vi deltager i forskningsprojekter med følgende universiteter:

Luleå Tekniske Universitet

Forskning i kulfiberforstærkning. VD Björn Täljsten er professor i konstruktionsteknik, med særligt fokus på forstærkning af betonkonstruktioner. Ved siden af jobbet hos Sto arbejder han deltid på universitetet.

Lunds Universitet

Her deltager vi i forskningsprojekter om pudsede facader.