Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Mærkninger

En oversigt over de mærkninger som kan forekomme på vores produkter:

CE-mærkning

CE-mærket

CE-mærket på byggematerialer viser hvilke evner produkterne har indenfor væsentlige produktegenskaber. Fra og med 1. juli 2013 skal byggematerialer, som omfattes af en harmoniseret standard, have ydelsesdeklaration og CE-mærkning for at kunne sælges indenfor EU i overensstemmelse med byggeproduktforordningen. Nationale byggeregler gælder stadig.

TÜV-mærket

TÜV-mærket

TÜV-mærket "Testet mod skadelige emner og produktionskontrolleret". Godkendt af TÜV Syd efter gennemførte kvalitets- og produktionstests.

TÜV-mærket

TÜV-mærket

TÜV-mærket "Lavemitterende, nonylfenolfri og produktionskontrolleret. Godkendt af TÜV Syd efter gennemførte kvalitets- og produktionstests.

Nature Plus

Nature Plus

Kvalitetsmærkning for miljørigtige, sunde og funktionelle byggeprodukter og fabrikker i Europa. Certificerede produkter skal bestå af mindst 85 % fornybare og/eller mineralske råvarer.

Miljømærke Østrig

Østrigs miljømærke

En garanti for miljøvenlige produkter og service. Dette symbol findes på produkter som beviseligt er skånsomme for miljøet og udviser en egnet anvendelsesdygtighed og kvalitet.

Beskytter mod elektriske felter

Beskytter mod elektriske felter

Produkter med denne mærkning fungerer både som beskyttelse mod umiddelbar fare og som forebyggende sikkerhed.

Tekstiler testet for skadelige emner

Tekstiler testet for skadelige emner

Øko-Tex Standard 100 er en miljømærkning for tekstil- og beklædningsprodukter. Standarden regulerer analysen af humanøkologisk mistænkelige og skadelige emner og foreskriver samtidigt videnskabeligt belagte grænseværdier.

Fransk miljømærke

Miljømærke, Frankrig

Alla byggeprodukter, dekorative- eller indretningsprodukter som sælges i Frankrig, skal mærkes med en emissionsklasse (A+, A, B, C) baseret på VOC-emissionsmåling i overensstemmelse med ISO16000.

Miljømærkning Schweiz

Miljømærkning Schweiz

Bedømmer hele produktsortimentet af indvendig maling og fremmer dermed udvalget af, i så stor udstrækning som muligt, miljøtilpassede og brugervenlige produkter. Kategori A-E betegner vandbaserede produkter og kategori F-G opløsningsmiddelbaserede produkter.

Ü-mærket

Ü-mærket

For mange byggeprodukter/systemer i Tyskland kræves der enten teknisk godkendelse af Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), eller et testcertifikat udarbejdet af et godkendt certificeringsorgan. Med Ü-mærket viser producenten, at materialet er fremstillet ifølge disse krav.

25851_en

M1-mærkning

Mærkningen udstedes af Rakennustietosäätiö RTS i Finland og viser at produktet har lave emissioner. Virksomheder kan ansøge om klassifikationen til produkter som forbedrer indendørs luftkvalitet. Klassifikationen er frivillig og baseres ikke på myndighedskrav, men anbefales for at øge anvendelsen af lavemitterende byggematerialer.

26045

P-mærkning

P-mærket er SP-koncernens eget kvalitetsmærke som findes på flere produkter. P-mærkningen betyder at produktet lever op til lov- eller myndighedskrav men i de fleste tilfælde også andre og højere krav, som markedet efterspørger. En P-mærkning indebærer, at produktet er typeprøvet, at producentens egenkontrol overvåges af SP og for visse produkter også at installation/montage kontrolleres.

Ved spørgsmål kontakt: