Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tilbage

Sto Danmark klimakompenserer

Som en del af vores (Sto Danmark A / S) strategi, for at reducere vores klimapåvirkninger, har vi valgt at klimakompensere for vores uundgåelige CO2-emissioner.

Klimakompensation betyder, at vi støtter et projekt uden for virksomheden, der fører til reduktioner i emissioner. De støttede projekter reducerer emissioner med samme mængde som vores udslip.

Vores CO2-emissioner stammer fra logistik, forretningsrejser, lokaler, affald og kontormaterialer. De var på 182 tons kuldioxid i 2018. Dette er en reduktion med en tredjedel i forhold til året før.

Vi har klimakompenseret ved at støtte Hindustan-projektet i Indien.

I Hindustan, i det nordlige Indien, producerer 75 vindmøller tilsammen ca. 116.000 MWh elektricitet om året. Vindmøller reducerer drivhusgasemissionerne med cirka 101.000 tons årligt. Derudover tilvejebringer det en reduktion af andre forurenende stoffer, såsom nitrogenoxider, svovloxider og partikler.

Ud over de miljømæssige fordele bidrager projektet også til en række direkte fordele for den lokale befolkning, herunder forbedret sundhedspleje, adgang til rent vand og investeringer i skole og uddannelse.