Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tilbage

Akustikloft og Asger Jorn-malerier

I 1944 gik Asger Jorns barn i Sophus Baggers børnehave, Hjortøgade 3 på Østerbro i København. Han syntes at væggene var golde og kedelige og bad om lov til at udsmykke dem. Det fik han og samlede derefter en gruppe kunstnere, der bemalede toppen af væggene: Else Alfelt, Carl-Henning Pedersen, Ejler Bille, Henry Heerup, Erik Thommesen, Richard Winther, Agnete Therkildsen og Corneille. Gruppen blev senere kendt som Cobra-malerne. De brugte børnenes limfarver til udsmykningen og blev efter sigende betalt med fedtemadder.

StoSilent Direct akustikloft
Udsmykningen eksisterer stadigvæk, og det var derfor en udfordring, da TNT-Arkitekter skulle rådgive om renoveringen i forbindelse med et nyt akustikloft. Valget faldt på StoSilent Direct. Systemet giver en fugefri heldækkende overflade, der ikke tager fokus væk fra malerierne, der undergik en omfattende restaurering i 2017, udført af konservatorer fra Kunstkonserveringen. Akustikloftet er udført af Carl Nielsen Facadepuds.