Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tilbage

Efterisolering af gavle med StoBrick-facadesystem

Spændende renoveringsprojekt i Dragør i samarbejde mellem Sto Danmark A/S, Promana Bygningsrådgivning A/S og Øens Murerfirma A/S

StoBrick

Med StoBrick kan man energioptimere den gamle murstensfacade og samtidigt bevare den traditionelle fremtoning - eller forny facadens design. StoTherm facadesystem med StoBrick betyder optimal isolering, høj slidstyrke og et design som en traditionel murstensfacade, med mulighed for variationer. StoBrick er en massiv mursten, bare meget tynd, der klæbes direkte på underlaget. Dette giver helt nye muligheder for design af facaden uafhængigt af strukturelle krav. Kan anvendes både til renovering og nybyggeri.


Strandparken i Dragør

Strandparken i Dragør har fået styrket sin grønne profil. Ved efterisoleringen af Strandparken i Dragør har opgaven været at få efterisoleret gavlene så "usynligt" som muligt, så man kunne bevare bygningernes oprindelige udtryk. Tidligt i projektfasen hjalp Stos rådgivere med at løse detaljer og finde frem til en sten, der matchede det eksisterende murværk bedst muligt. Løsningen blev StoTherm Mineral med 150 mm mineraluld med StoBrick 25 mm gule blødstrøgne teglskaller.

Tilfredshed hos rådgiver og udførende

Rådgiver og entreprenør har begge været meget tilfredse med systemet og har udtalt, at det har været nemt og enkelt at arbejde med. Bl.a. den særlige hydrofobiske Sto-fuge roser de, murerne synes den var nemmere at arbejde med end en almindelig fuge. Slutresultatet levede fuldt op til alles forventninger.

Uddannelse og kvalitetssikring

I forbindelse med opgaven har Øens Murerfirma være på kursus på "Sto Academy", fordi Sto gør meget ud af at uddanne og ruste håndværkene til at kunne udføre arbejdet korrekt. Sto besøger også byggepladsen jævnligt for at kvalitetssikre systemet og hjælpe kunden bedst muligt med konkrete udfordringer.

Fakta om projektet:

Projekt: Strandparken i Dragør (Rødtjørnen), opført i 1973
Bygherre: Boligselskabet strandparken Dragør
Rådgiver: Promana bygningsrådgivning A/S (Projektleder Bo Laier)
Enterprise: ØENS MURERFIRMA A/S (Byggeleder Theis Mangor Larsen)

StoBrick Facadesystemet:

 • Facadebeklædning ved energioptimering af murstensfacader
 • Eksisterende og nye bygninger
 • Underlag: beton, puds, murværk, kalksandsten, tegl og letbeton
 • Også til lavenergi- og passivhuse

Egenskaber:

 • Tåler stor mekanisk belastning
 • Høj vejrbestandighed
 • Frostbestandig ifølge EN 202
 • Moderne og miljøvenligt byggemateriale

Design:

 • Udseende som massive mursten
 • Hjørnesten fås til nøjagtig udformning
 • Alternativ beklædning: klinker og natursten
 • StoDesign bistår med forslag til facadedesign
 • Flere farver, formater og strukturer

Påføring:

 • Klæbes direkte på grundpudsen og fuges
 • Fugebredde: 6-15 mm

Godkendelser:

 • Aktuelle europæiske og/eller nationale godkendelser gælder