Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tilbage

Reparer den vinterskadede trappe

Betonrenovering

Vi har en række fantastiske produkter til betonrenovering, som passer til alt fra reparation af mindre skader til sanering af større områder.

Af Hans Henrik Gylov, seniorkonsulent


Et område med meget fokus er vinterskadede trapper, hvor vand er trængt ind gennem utætheder i overfladen og har ledt til frostsprængninger. For at reparere det, kan man (afhængigt af lagtykkelsen) anvende enten StoCrete GM 1 eller StoCrete R 40 som grovmørtel. Begge har rigtig god vedhæftningsevne, minimal krympe- og revnetilbøjlighed og er desuden særligt velegnede, når der stilles høje krav til frostsikkerheden.


Til rengøring af eventuelt armeringsjern, der blottes når trappens gamle løse beton hugges bort, kan man, inden påføring af grovmørtlen, rengøre armeringen helt ned til SA 2,5 og derefter pensle med StoCrete TK. Sidstnævnte er en mineralsk, polymerforstærket og cementbaseret korrosionsbeskyttelse, der fås i en praktisk 5 kg. forpakning.


Derefter kan man udjævne de mindre dybe områder med tyndpudsmørtlen StoCrete FM, så reparationen bliver mindre synlig.


Til sidst bør man beskytte overfladen. Dette gøres bedst med vores cement-/acrylbaserede svumme StoCrete PS 05, som påføres den forvandede overflade (når vandet er trukket ind i konstruktionen). Man får en ensartet overflade og kan med fordel rulle alle trinflader med en meget fin og korthåret malerrulle, så der opnås små ”toppe", der skridsikrer trinene. Den færdige overflade hindrer vandgennemtrængning, fungerer som kloridbremse og vandoptagelsesevnen er helt i bund.


Vi har leveret dette koncept til flere projekter pga. den enkle arbejdsgang og høje kvalitet.

For mere information kontakt

Sto Danmark A/S


Avedøreholmen 48
DK-2650 HVIDOVRE

Tlf. +45 70 27 01 43

Anbefalede produkter: