Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tilbage

Energioptimerering af facader uden æstetisk kompromis

StoCilt Sera

Energioptimerering af facader uden æstetisk kompromis

Bevar det traditionelle udseende med en moderne isolering.

Vores nye skud på stammen er StoSilt Cera Tegl, en miljørigtig facadebeklædning af massiv mursten, som afrunder isoleringssystemet.

Du kan altså energioptimere facaden og derefter klæbe en særlig tynd mursten direkte på grundpudsen, uden at den bliver skjult bag facadeisoleringen.


Det er dén detalje vi på Sto er særligt tilfredse med, og som vi også ser et stort æstetisk potentiale i, for såvel nye bebyggelser som renovering. Facaden beholder sit klassiske murstensudseende og bygningen energioptimeres.

Med StoSilt Cera Tegl får du, foruden æstetik, også en robust facadebeklædning med høj vejrbestandighed og tolerance overfor mekanisk belastning - samtidig med at du træffer et miljøvenligt valg.

For mere inormation kontakt:

Thomas  Krogsgaard

Thomas  Krogsgaard

Productchef Cladding Nordic

Tlf. 24 27 86 63