Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rådgivning

Din samarbejdspartner gennem hele byggeprocessen

Sto er din samarbejdspartner gennem hele byggeprocessen. Fra første idé til mindste detalje i produktvalget. Uanset hvilken rolle du har indenfor byggeprocessen kan du henvende dig til Sto.

Med bygherrer diskuterer vi i samråd hvilke tekniske og æstetiske muligheder der findes, og finder frem til de løsninger, som indebærer så høj omkostningseffektivitet og lav miljøpåvirkning som muligt.

Arkitekter tilbydes en samarbejdspartner - StoDesign - som ved samarbejde kan udforme projektspecifikke designforslag. Her overføres visioner til funktionelle systemer og produkter.

Konsulenter bistår vi med tekniske løsninger som opfylder både kundens og myndighedernes krav. Vi støtter ved beregninger og kan hjælpe til med udredningsarbejde.

Entreprenører får hjælp med praktiske detaljer såsom materialevalg, tjeklister, uddannelse om vores systemer og produkter samt maskinteknik.

Vi rådgiver om vedligeholdelse og anbefaler velegnede cyklusser under projektets brugstid.

Nyttige links

systemdokumentation_trans

Systemdokumentation

-Arbejdsbeskrivelser

-Tjeklister

-Systemopbygning

-Materialer

detaljetegninger_trans

Tegninger

-PDF og DWG-filer af alle væsentlige detaljer.

Ved specielle opgaver, kontakt gerne din salgskonsulent

bim_trans

BIM-elementer (facade og gulv)

-Download BIM-elementer med systemopbygninger og få hjælp til at udregne mængder og få de rigtige lagopbygninger. Elementerne er tilgængelige til både Revit og Archicad.

Kontakt Lars Therkelsen Tlf.: 28 35 55 47

Inspiration

stotherm_skanderborg

Se forskellige referenceprojekter. Både danske og udenlandske.

Skal du i gang med et projekt?

Læs mere om vores facadesystemer og se systemopbygningerne.

For rådgivning

Tage Ludvigsen

Tage Ludvigsen

Project developer, teknisk specialist, facade

Tlf. 28 96 90 04