Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Tagventileringsprofil Air

Afslutningsprofil til tagudluftning med integreret glasfibervæv

Anvendelse

  • udvendigt
  • til tagudluftning
  • som tilslutning mellem tagspær ved isoleret facadesystem

Egenskaber

  • af plastik
  • med integreret glasfibervæv
  • ventilationstværsnit ≥ 202 cm²/lfm

Format/Størrelse

længde: 250 cm

 

Farvetone

hvid

 

30184_DE_de.jpg