StoCrete CS 735

Flydemørtel, cementbaseret, fiberarmeret, middel trykbelastning

Anvendelse

  • indvendigt
  • i boliger (gulvvarme), kontorer og offentlige bygninger
  • til udjævning blandt andet flydemørtel

Egenskaber

  • meget god vedhæftning på underlaget
  • meget lavt volumensvind under hærdning
  • lagtykkelser på op til maks. 65 mm, standardlagtykkelse 5-35 mm
  • til middel trykbelastning
  • kan pumpes og er selvnivellerende
  • flydemål 130-145 mm

Henvisning

produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813

 

Farvetone

grå

 

Bearbejdning

påføres med svaber

 

31618_SE_sv.jpg
påføres med svaber

Godkendelser

P-mærkning

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed