StoCrete CS 730

Flydemørtel, cementbaseret, middel trykbelastning

Anvendelse

  • indvendigt
  • i boliger, kontorer og offentlige bygninger

Egenskaber

  • meget god vedhæftning på underlaget
  • meget lavt volumensvind under hærdning
  • lagtykkelse op til maks. 25 mm, standardlagtykkelse 4-15 mm
  • til middel trykbelastning
  • ubrændbar A1 (floor) ifølge EN 13501 - 1:2002
  • kan pumpes og er selvnivellerende
  • flydemål 155-170 mm

Henvisning

produktet opfylder EN 13813

 

Farvetone

grå

 

Bearbejdning

pumpe, tandet spartel

 

31619_SE_sv.jpg
pumpe, tandet spartel

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Faktablad om bæredygtighed