Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete CS 650

Flydemørtel, cementbaseret, høj trykbelastning, erhvervsmæssig brug

Anvendelse

  • indvendigt og udvendigt
  • til industri, lager og andre højt belastede områder

Egenskaber

  • meget god vedhæftning på underlaget
  • meget lavt volumensvind under hærdning
  • lagtykkelse op til maks. 25 mm, standardlagtykkelse 5-15 mm
  • til høj trykbelastning
  • ubrændbar A1 (gulv) iht. EN 13501 - 1:2002
  • kan pumpes og er selvnivellerende
  • begrænset farvetonesortiment efter RAL
  • flydemål 130-145 mm

Henvisning

produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813

 

Farvetone

RAL - farvevifte
grå, RAL - farvevifte

 

Bearbejdning

pumpe, tandet spartel

 

02881.jpg
pumpe, tandet spartel RAL - farvevifte

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed