Sto Minerallamel

Isoleringsplade af mineraluld iht. EN 13162

Anvendelse

  • udvendigt
  • som isoleringsplade i isolerede facadesystemer
  • fastgørelse klæbes

Egenskaber

  • nominel værdi af varmeledningsevne λ: 0,040 W/(m*K)
  • brandklasse A1 ifølge EN 13501-1
  • høj vedhæftningsevne (≥ 80 kN/m²) med lodrette fibre
  • mineralsk

Henvisning

  • ikke egnet til sokkelområde og under terræn
  • ved tykkelse på ≤ 200 mm og vindbelastning < 1,6 kN/m2 kan dyvling udelades (i henhold til nationale byggeregler)

Format/Størrelse

120 x 20 cm

 

30800_DE_de.jpg

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade