Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Skrueplug VF BEZ-08 10

Skrueplug til vægholder i ventileret facadesystem

Anvendelse

til fastgørelse af Sto Vægholder ædelstål

 

Egenskaber

ankerbolt af rustfrit ædelstål til anvendelse i revnet såvel som ikke revnet beton

 

Format/Størrelse

Ø 10 mm
længde: 95 mm

 

31069_DE_de.jpg

Downloads

Declaration of Performance