Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox GH 502

Epoxygrunding, til kontrollerede parkeringshus- overflade-beskyttelsessystemer, bestandig mod bagfra kommende fugt

Anvendelse

  • indvendigt
  • eksponeret for vind og vejr
  • på gulvarealer
  • på tørre, cementbaserede underlag, f.eks. beton, flydemørtel
  • som del at de testede overflade-beskyttelsessystemer OS 8, OS 11

Egenskaber

  • meget god vedhæftning på mineralske underlag
  • testet og godkendt for vedhæftningsevne og blæredannelse mod fra underlaget kommende fugt
  • kan fyldes med kvartssand på byggepladsen

Henvisning

  • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 1504-2
  • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813

Udseende

transparent

 

Bearbejdning

komponent A, komponent B, rulle, påføres med svaber, udlufte

 

31829_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rulle påføres med svaber udlufte

Downloads

Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance