Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoMiral® K

Mineralsk slutpuds iht. EN 998-1 i kradsepudsstruktur

Anvendelse

  • ind- og udvendigt
  • forstærket slutpuds iht. EN 998-1
  • meget velegnet til Stos isolerede facadesystemer med mineralsk grundpuds

Egenskaber

  • meget høj CO2- og vanddamp-gennemtrængelighed
  • vejrbestandig
  • hydrofoberet
  • med marmorkorn af høj kvalitet fra naturlig forekomst
  • uden titandioxid

Udseende

kradsepudsstruktur StoSignature overflader

 

Farvetone

hvid
kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System, hvid

 

Bearbejdning

manuelt, maskinelt

 

30964_DE_de.jpg
manuelt maskinelt hvid

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance