Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Byggeklæber

Mineralsk klæbemørtel

Anvendelse

  • ind- og udvendigt
  • til klæbning af isoleringsplade på mineralsk og organisk underlag

Egenskaber

  • meget høj klæbekraft og vedhæftning på underlaget
  • høj stabilitet
  • høj vanddamp-gennemtrængelighed

Henvisning

  • StoSilo Teknik se under service/silooversigt
  • forbruget afhænger af underlag og isoleringsmateriale - nøjagtige oplysninger: se det tekniske datablad

Farvetone

cementgrå

 

Bearbejdning

manuelt, maskinelt

 

30949_DE_de.jpg
manuelt maskinelt

Godkendelser

miljøetiket Frankrig uden tekst: A+ farvet

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed