Sto Byggeklæber

Mineralsk klæbemørtel

Anvendelse

  • ind- og udvendigt
  • til klæbning af isoleringsplade på mineralsk og organisk underlag

Egenskaber

  • meget høj klæbekraft og vedhæftning på underlaget
  • høj stabilitet
  • høj vanddamp-gennemtrængelighed

Henvisning

  • StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo
  • Forbruget afhænger af underlag og isoleringsmateriale - nøjagtige oplysninger: se det tekniske datablad

Farvetone

cementgrå

 

Bearbejdning

manuelt, maskinelt

 

30949_DE_de.jpg
manuelt maskinelt

Godkendelser

Miljøetiket Frankrig uden tekst: A+ farvet

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed