Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Primer

Fyldt, pigmenteret, organisk primer

Anvendelse

 • udvendigt
 • til mineralsk og organisk underlag
 • til organisk puds og silikoneharpikspuds
 • til modificeret mineralsk puds
 • til dispersionssilikatpuds
 • til slutpuds med Lotus-Effect®-teknologi

Egenskaber

 • forbedrer vedhæftningen
 • regulerer sugeevnen
 • forlænger åbentiden for slutpudset ved påføringen
 • alkaliebestandig
 • vanddamp- og CO2-gennemtrængelig
 • pigmenteret

Henvisning

StoSilo Teknik se under service/silooversigt

 

Udseende

fyldt

 

Farvetone

hvid
kan tones iht. StoColor System, hvid

 

Bearbejdning

pensel, rulle

 

30008_DE_de.jpg
pensel rulle hvid

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Faktablad om bæredygtighed