Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox WL 100

Vandbaseret epoxylak, blank, lavemitterende

Anvendelse

 • indvendigt og på frit eksponerede områder
 • til cementbaserede underlag
 • magnesium- og kalciumsulfatafjævning
 • som farvet forsegling på industrigulv og trafikerede områder
 • som slutforsegling i systemet StoCretec OS 8.5
 • til produktionsområder inden for fødevareindustrien (gulv, væg, loft)

Egenskaber

 • vanddampgennemtrængelig
 • kan fortyndes med vand
 • meget god vedhæftning på underlaget
 • VOC-lavemitterende
 • til kortvarig rengøring +80 °C, permanent våd maks. +40 °C

Henvisning

 • ikke egnet til områder med høj mekanisk belastning
 • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 1504-2
 • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813
 • diverse testcertifikater

Udseende

blank

 

Farvetone

RAL - farvevifte
StoColor System - begrænset udvalg af farvetoner
stort udvalg af farvetoner, RAL - farvevifte, StoColor System - begrænset udvalg af farvetoner

 

Bearbejdning

komponent A, komponent B, rulle, airless-sprøjte

 

32051_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rulle airless-sprøjte RAL - farvevifte StoColor System - begrænset udvalg af farvetoner

Godkendelser

miljøetiket Frankrig uden tekst: A+ farvet M1 - Symbol EN

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed