Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPur EZ 505

Polyurethanbaseret selvnivellerende afretningslag til testede og godkendte overflade-beskyttelsessystemer for parkeringshuse

Anvendelse

  • indvendigt og på frit eksponerede områder
  • hwO (hovedsageligt virksomt slutlag) i parkeringshus med det testede og godkendte overflade-beskyttelsessystem StoCretec OS 11 a.3 og OS 11 b.3

Egenskaber

  • dynamisk revneoverbyggende
  • kan fyldes med kvartssand på byggepladsen
  • en- og tolagsopbygning

Henvisning

  • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 1504-2
  • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813
  • følsom imod fugt under hærdning

Farvetone

grå
lighed i farvetone kan ikke garanteres

 

Bearbejdning

Komponent A, Komponent B, påføres med svaber, udlufte

 

32044_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B påføres med svaber udlufte

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed