Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox DV 100

Epoxyforsegling til afsandede kunstharpikslag, testede og godkendte overfladebeskyttelses-systemer

Anvendelse

 • indvendigt
 • eksponeret for vind og vejr
 • på gulvarealer
 • som elastisk forsegling på bestrøet afretningslag
 • i områder med krav på skridsikkerhed
 • som del af det godkendte overflade-beskyttelsessystem OS 8, OS 10, OS 11 fra StoCretec

Egenskaber

 • mekanisk bestandighed
 • kemisk slidstærk
 • høj dækkeevne på bestrøede mellemlag
 • rengør kortvarigt med vand: +80 °C, permanent våd: maksimalt +40 °C

Henvisning

 • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 1504-2
 • produktet opfylder vilkårene ifølge EN 13813
 • diverse testcertifikater
 • Hyppig temperaturbelastning og kemikaliebelastning: Optiske forandringer kan forekomme, f.eks. misfarvning.

Udseende

blank

 

Farvetone

RAL - farvevifte
stort udvalg af farvetoner

 

Bearbejdning

komponent A, komponent B, rulle

 

31827_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rulle

Downloads

Tekniske datablade
Sikkerhedsdatablade
Declaration of Performance
Faktablad om bæredygtighed