Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Drift og vedligehold

Vedligeholdelsescyklus

Vind og vejr samt mekaniske belastninger slider på facaden, og man skal derfor helt fra starten have planlagt en fast vedligeholdelsescyklus. Hvordan denne skal se ud afhænger af en række faktorer hos den specifikke bygning (såsom system, overflade og geografisk placering) og er noget du kommer frem til efter god vejledning fra din salgskonsulent. Men der er nogle generelle ting du skal tænke på.


Løbende vedligeholdelse

Bygningen skal holdes i stand ud fra løbende vedligeholdelsesintervaller. Disse afgøres bl.a. af hvilken overflade der er valgt, hvorfor det er noget man bør have med i sine overvejelser helt fra starten af projektet.


Vedligeholdelsescyklussen er naturligvis blot udgangspunktet for vedligeholdelsen. Man bør med jævne mellemrum kontrollere facaden og altid udbedre evt. synlige skader og utætheder, også hvis de opdages uden for eftersynsintervallerne.


Fugt og alger

Fugt og forurening kan tilsammen forårsage algevækst på facaden – primært på nordsiden, hvor solen ikke skinner, samt i nærheden af træer og buske, der enten står op af facaden eller skygger for den. Desuden er lyse facader særligt udsatte, eftersom de reflekterer de fleste af solens stråler og derfor er fugtige i længere tid.


Den bedste beskyttelse mod dette er at benytte en maling med filmkonservering, såsom f.eks. StoColor Lotusan® G eller StoColor Silco G, som en del af det større arbejde med at opnå den rentable og energirigtige facade.


Er skaden sket, kan let algevækst på en facade rengøres med StoDivers FC. Er der tale om kraftig algevækst bør man i stedet rette henvendelse til en specialist på området.


Kontakt os

Men kontakt altid Sto. Opførelsen, den løbende drift, vedligeholdelsen og evt. tilpasninger til ændrede krav og normer hænger sammen, og der er derfor brug for at anlægge et helhedssyn på projektet.

Rengøringsmidler

Er din facade blevet beskidt? Der er hjælp at hente.

Vil du have hjælp?

På vores kontaktside finder du den rette ekspert.