Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vand

Systemløsninger til vandtårn/vandværk og rensningsanlæg/rådnetank

For drikkevandsanlæg stilles der forskellige krav alt efter om det er indvendige eller udvendige overflader. Vi har udviklet standardløsninger til renovering og forebyggende behandling.

Udover tekniske systemløsninger foreslår vi farvesætning ud fra omgivelserne og det aktuelle projekt. For mere information og specifikke løsninger, for både design og funktion, kontakt vores salgskonsulenter.

For mere information:

Effektiv imprægnering

Læs mere om vore imprægneringsprodukter

Sto var først til at udvikle en imprægneringsteknik med gel.