Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Type af metode

Injekteringsbehov

Injektering ved høje krav til tætning

Revner og hulrum i betonkonstruktioner skal lukkes korrekt. Dette gøres ved revneinjektion. Det er vigtigt at tætne revnerne så vand og kuldioxid ikke kommer ind til armeringen.


Kortlægning af skaden

Inden man vælger fyldning skal man tage hensyn til type af og størrelse på revnen. Det er også vigtigt at kende årsagen til revnen samt at have kendskab til tidligere behandlinger. Man skal desuden tage hensyn til den belastning, området skal kunne tåle.


To forskellige reparationsmetoder
Injektering medfører at hele revnen fyldes. Ved forsegling fyldes kun den del af revnen som ligger nærmest overfladen. Ved høje krav til tæthed, eller hvor konstruktionen skal kunne tåle høj belastning, bør der anvendes injektering.

Synlig revnebredde Materiale/metode
0,2-3 mm Epoxy/ polyurethan injektering
3-10 mm Cement injektering
> 10 mm Cementmørtel/ polymerforstærket mørtel

For mere information:

Produktmærkninger

Mærkninger

Læs mere om, hvad mærkningerne på vore produkter indebærer.