Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Økonomiske fordele ved vandafvisende imprægnering

Økonomiske fordele

Forebyggende vedligeholdelse, såsom imprægnering, mindsker fremtidige vedligeholdningsomkostninger betydeligt. Økonomisk set er det bedst at imprægnere imens betonkonstruktionen stadig er ny.

Tommelfingerreglen ved forebyggende vedligeholdelsesarbejde er, at prisen bliver 10% af, hvad det ellers skulle koste at renovere. Den økonomiske forskel bliver endnu større, hvis man også medregner omkostninger ved transport, trafikafspærringer, stillads m.m. og derudover må også eventuelle lokale ulemper, såsom kødannelser og transportforsenelser, medregnes. Dette gør, at gevinsten for samfundet bliver endnu større med forebyggende arbejde.

Hvilket imprægneringsmiddel skal vælges ud fra en økonomisk synsvinkel?

For at vælge det rette materiale, må man tænke over følgende:

  • Hvilken type af konstruktion er der tale om (anlæg eller hus)?
  • Hvilken tilgængelighed er der til konstruktionen (bropille eller trappe)?
  • Hvor lang en livslængde vil man opnå (10 eller 30 år?)

Derefter kan man gennem beregning af nutidsværdien nå frem til, hvilken type af imprægneringsmiddel, der bør anvendes. Nedenfor kan du se et regneeksempel, men for mere information, bedes du kontakte vore salgskonsulenter.

kostnadsdiagram Vis billede i fuld størrelse

Regneeksempel i diagram

Eksempel: Udgifter ved imprægnering, set over 30 år

En sværttilgængelig brokonstruktion skal imprægneres. Hvad er de totale omkostninger, hvis konstruktionen behandles med gel, creme eller væske, hvis man forudsætter, at konstruktionen skal anvendes de næste 30 år?Diagrammet baseres på følgende forudsætninger:

  • Trafikafspærring og kran er nødvendigt. Prisen anslås til 3 kr/m².
  • Vi har en kapitalomkostning på ca. 5%.
  • Inträngningsdjupen är baserade på utförda provningar hos SP enligt Vägverkets Bronorm 2004.
  • Livslængden for behandling med væske eller creme bedømmes til at være 10 år. For gel, mere end 30 år.
  • Priser iflg. Sto’s listepriser, eksklusiv moms.

Diagrammet viser, at det er økonomisk fordelagtigt at imprægnere med gel, sammenlignet med creme eller væske, også når sekundære omkostninger til afspærringer, trafikanordninger etc. er ubetydelige (3 kr/m²). Ved højere omkostninger, bliver gelen blot endnu mere fordelagtig.

Konklusion

Imprægnering med gel er mere rentabel end imprægnering med væske, hvis man ser det over hele konstruktionens livslængde. Gelbehandling behøver bare blive gjort én gang, hvis man påfører ca. 500 g/m². Væskebehandling skal gøres to gange når betonen er ny, og derefter fornyes hvert 10. år. For creme halveres dog antallet af påføringer, sammenlignet med væske, for samme resultat.

Ved valg af imprægneringsmiddel bør der altså tages hensyn til, hvilken effekt midlet har på betonen, samt hvor længe effekten holder. Man skal tænke på, at creme er en emulsion bestående af vand, hvilket kan formindske effekten på tidligere imprægnerede områder.

For mere information: