Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Type af metode

Fugning Vis billede i fuld størrelse

Fugning med StoSeal D 100

Fugning forhindrer indtrængning af fugt

Fuger udjævner betonens volumenmæssige forandringer forårsaget af temperaturvekslinger. Fugetætningsmaterialet skal have en tilstrækkelig vedhæftningsevne mod fugens kanter og kunne optage bevægelserne i fugen uden at miste sin funktion som fugetætning.

For facader og gulv anvendes bundliste og fugemasse. Der hvor kravet på belastning er større, f.eks. industrier og parkeringshuse, bør der anvendes en systemløsning med fugebånd.

For mere information:

Produktmærkninger

Mærkninger

Læs mere om, hvad mærkningerne på vore produkter indebærer.