Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Energioptimering

På de fleste ældre bygninger vil en energioptimering af facaden være en oplagt løsning. Kravene til isoleringstykkelser er steget løbende siden krav til isolering dukkede op bygningsreglementet efter oliekrisen. Kravene er blevet yderligere skærpet indenfor de seneste år således at man også vil opnå en gevinst på et hus fra fx 1990’erne.

Ved en energirenovering lægges en ny frakke på huset i form af isolering, hermed opnår man også at skadede og grimme facader kan få et løft. Isoleringen afsluttes med en belægning af fx puds eller teglsten. Læs mere om valg af overflade her

Isoleringen gør at man sænker sit forbrug af varme hvis man bevarer sin nuværende indetemperatur samt mindsker gener af fx træk eller kuldenedfald.

Hvad kan jeg spare ved en energirenovering?

Ved en efterisolering af en ejendom sparer man efterfølgende både CO2 og penge til opvarmning. Hvor meget er imidlertid meget individuelt og afhænger af det ønskede komfortniveau i hjemmet og hvad man betaler for at få leveret varme.

Det statslige Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger har lavet nogle beregninger og anbefalinger til hvordan man bedst energioptimerer sin bolig.


Udover besparelser på varmeregningen er et øget komfortniveau i bygningen imidlertid en af de største gevinster ved en energirenovering. Uden træk og kuldenedfald ved væggene øges den oplevede værdi af boligen.