Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Social Bæredygtighed

Det er vigtigt for StoDanmark A/S at være en aktiv medspiller i samfundet og at tage hånd om medarbejderne. Derfor er Sto ISO-certificeret hvor vi dokumenterer ledelsessystemer indenfor bl.a. arbejdsmiljø. Desuden har vi taget hånd om personer, der er faldet ud af arbejdsmarkedet og giver en vej tilbage.

Efter initiativ fra medarbejdere støtter Sto Danmark også godgørende arbejde bl.a. med et børnehjem i Indien.

Globalt er Sto medlem af The Global Compact under FN samt driver fonden Sto-Foundation, der støtter personer under uddannelse indenfor de håndværksfag Sto samarbejder med. Desuden afholder Sto-Foundation hvert år flere forelæsningsrækker på en række arkitektuddannelser i Europa.

masterbrand_logotype_solid_blue_rgb

Global Compact

Sto er medlem af FN-organisationen Global Compact og støtter arbejdet med en bæredygtig og social bæredygtig fremtid.

logo_stostiftung_en_b_2400

Sto-fonden

Sto fonden fordeler en del af Stos overskud til legater, sommerskoler og forelæsningsrækker for arkitekter og håndværkere.