Rådgivning

Din samarbejdspartner gennem hele byggeprocessen

Sto er din samarbejdspartner gennem hele byggeprocessen. Fra første idé til mindste detalje i produktvalget. Uanset hvilken rolle du har indenfor byggeprocessen kan du henvende dig til Sto.

Med bygherrer diskuterer vi i samråd hvilke tekniske og æstetiske muligheder der findes, og finder frem til de løsninger, som indebærer så høj omkostningseffektivitet og lav miljøpåvirkning som muligt.

Arkitekter tilbydes en samarbejdspartner - StoDesign - som ved samarbejde kan udforme projektspecifikke designforslag. Her overføres visioner til funktionelle systemer og produkter.

Konsulenter bistår vi med tekniske løsninger som opfylder både kundens og myndighedernes krav. Vi støtter ved beregninger og kan hjælpe til med udredningsarbejde.

Entreprenører får hjælp med praktiske detaljer såsom materialevalg, tjeklister, uddannelse om vores systemer og produkter samt maskinteknik.

Vi rådgiver om vedligeholdelse og anbefaler velegnede cyklusser under projektets brugstid.

StoDesign

StoTherm Classic Wärmdämm-Verbundsystem

Læs mere om hvordan StoDesign kan hjælpe dig med materiale- og farvevalg.