Loft

Tak

Reparation og opgradering

Samtlige systemer nedenfor anvendes ved reparation og opgradering af lofter som allerede er skadede. Metoderne opfylder markedets krav og normer (SS-EN 1504, SS-EN 206-1).

Vi har flere produkter til renovering og overfladebeskyttelse, her angives de oftest forekommende kombinationer. Overfladebeskyttelse kan bestå af maling, imprægnering eller en kombination af disse.


Vi inddeler vores metoder således:

- Basismetoder

Opfylder markedets krav og normer

- Plusmetoder

Opfylder markedets krav og normer samt er revneoverbyggende og ekstremt slidstærke. Skal anvendes ved høj belastning.

- Kosmetiske metoder

Indebærer lapning og reparation inden der males. Opfylder ikke markedets normer og krav, hvis det er en bærende konstruktion som repareres.

Metoder til loft

For mere information:

Kulfiberforstærkning

Kulfiberforstærkning

Hvis der er store skader på armeringen eller bygningsdelen skal kunne tåle en højere belastning.