Brugervilkår

Dette er Sto Danmark A/S’s hjemmeside med dokumentation beregnet for det danske marked.

Anvendelsen af denne hjemmeside og tilhørende undersider (nedenfor omtalt samlet som ”Hjemmesiden”) sker i henhold til de vilkår som angives nedenfor (”Vilkår”). Ved at åbne og tage del af information fra hjemmesiden godkender du, og anses du at have accepteret, Vilkårene i deres helhed. Du bør derfor læse Vilkårene nedenunder.

Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til tekster, billeder, fotos, grafik, lydfiler, figurmærker, varemærker, kendetegn og andet på hjemmesiden vist materiale tilkommer Sto. Alle rettigheder forbeholdes og intet materiale må anvendes i erhvervsmæssig eller kommerciel brug, uden Sto Danmarks i forvejen givne skriftlige tilladelse.

Hjemmesidens indhold, funktionalitet og tilgængelighed

Sto forbeholder sig retten til når som helst at ændre, fjerne eller tilføre information og andet materiale på hjemmesiden. Tanken er, at hjemmesiden skal være tilgængelig døgnet rundt. Midlertidige forstyrrelser og driftsafbrud kan imidlertid forekomme. Til tider kan også visse funktioner være utilgængelige.

Personoplysninger

Hvis du bestiller information, andre tryksager (f.eks. brochurer) eller tilmelder dig en uddannelse online på hjemmesiden, så behøver vi oplysninger om dig. Ved indsendelse af sådanne oplysninger til Sto har du givet dit samtykke til behandling af personoplysningerne for de særlige formål, som angives nedenfor.


Sto behandler personoplysninger for udførelse af den eller de tjenester, som du specifikt har bedt om, da du opgav dine personoplysninger, f.eks. for at få tilsendt skriftligt materiale, eller for administration og fakturering i forbindelse med tilmeldelse til en af vore uddannelser. Hvis det er nødvendigt for udførelse af den specifikke tjeneste, videregives personoplysningerne også til eventuelle samarbejdspartnere.

Personoplysningerne kan også blive behandlet for udførelse af forpligtelser iht. lov eller anden forfatning, samt i markedsføringsøjemed.


Du kan når som helst ændre i opgivne oplysninger eller tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine personoplysninger ikke længere vil blive behandlet. Ifølge Persondataloven har du også ret til, én gang på kalenderår, at få udleveret information om de personoplysninger, som behandles om dig hos Sto. Hvis du vil have en sådan information må du sende en skriftlig, underskrevet begæring til Sto Danmark.


Uddannelser

Sto forbeholder sig retten til at indstille et uddannelsestilfælde. Hvis en uddannelse indstilles, vil evt. tilmeldingsafgift blive tilbagebetalt så hurtigt som muligt. Yderligere erstatning udbetales imidlertid ikke.

Ansvarsfraskrivelse

Sto vedligeholder og ændrer hjemmesiden med stor nøjagtighed. Sto giver dog ingen garanti eller andet løfte om rigtigheden eller fuldstændigheden af på hjemmesiden opgivet information. Alt skriftligt materiale, som findes tilgængeligt på, eller som kan nås via hjemmesiden, gives ”som det er”, og Sto kan således ikke drages til ansvar for skade eller tab af nogen art, som var, eller kunne være, en følge af information givet på hjemmesiden.

Sto giver ej heller nogen garanti for, eller andet løfte om, at serveren, som gør hjemmesiden tilgængelig, er virusfri eller fri for andre komponenter, som kan inficere eller på anden måde forårsage skade på din computer eller anden ejendom, når du går ind på, surfer på, downloader fra eller på anden måde anvender hjemmesiden.


Hjemmesiden kan f.eks., for at give en bedre brugeroplevelse, indeholde links til andre hjemmesider på internettet, som ejes og kontrolleres af tredjemand. Sto beder dig være opmærksom på, at sådanne hjemmesider ikke er under Sto’s kontrol, og at Sto derfor ikke på nogen måde kan tage ansvar for indholdet på disse hjemmesider.


Sto har ikke ansvar for indirekte skade, såsom f.eks. tab eller udebleven fortjeneste. Skader, som er opkommet på anden måde, erstattes ikke af Sto, så længe Sto har udvist normal forsigtighed.


Det, som angives i denne klausul, gælder kun så længe, intet andet følger af for Sto tvingende og gældende lovgivning.


Gældende lov

For tolkning og tillempning af Vilkårene gælder svensk lovgivning, med undtagelse af dennes principper om lovvalg. Eventuelle konflikter mht. tolkning eller tillæmpning af Vilkårene skal i første instans afgøres af Linköpings tingsret.


Spørgsmål og synspunkter

Vi tager gerne imod dine synspunkter om hjemmesiden, for at kunne forbedre den. Synspunkter og eventuelle spørgsmål angående hjemmesiden kan rettes til følgende e-mailadresse: