Spar på udgifter og energi

Spar udgifter og energi

Investeringer som øger bygningens værdi og livslængde

Ved såvel nye bygninger som ved renovering, kan det betale sig at investere i facadeisolering, fordi det ...:

  • Mindsker udgifter til opvarmning
  • Øger bygningens værdi, da huse med lavt energiforbrug er lettere at sælge eller udleje
  • Giver et mere behageligt indeklima, da der kan holdes en jævn varme året rundt

Tyndere vægge og øget boligareal med energieffektiv isolering

At energieffektivisere eksisterende huse kan være svært, da der ofte savnes plads til en tykkere isolering. For massive konstruktioner kan en isoleringsplade af PIR-skum (polyisocyanurat) være en løsning. Den tager ca. 35% mindre plads sammenlignet med traditionel isolering, og en spådan tyndere isolering indebærer både økonomiske og miljømæssige fordele, såsom mindsket materialeforbrug og transport. .

Læs mere om energieffektiv isolering i vores kundecases ”Kvarter Välbehaget” og ”Jublet”, begge i Stockholm.


Samarbejde med fokus på bygningens levetid

Øget livslængde giver lavere omkostninger i fremtiden. Vi er din samarbejdspartner fra første idé til projektets gennemførelse og kan bistå med forslag til løsninger, der øger bygningens livslængde, samt med beregninger af energi- og omkostningsbesparelser.


Læs mere om to af vores samarbejdsprojekter, ”Falu Lasarett” og ”Kvarteret Plankan” i Stockholm.

Vi arbejder for helhedsløsninger

Vi kan bistå med helhedsløsninger til specifikke bygninger, både nye bygninger, renovering og vedligeholdelse. Ved at tage udgangspunkt i helheden bliver det enklere og tryggere for dig som bygherre.

Kundecase: ”Kvarter Välbehaget” og ”Jublet”, Stockholm

Energieffektiv isolering

Energieffektiv isolering fra Sto er anvendt til Sveriges første LEED-registrerede boliger.

Kundecase: ”Falu Lasarett”

Falu lasarett

Renovering af Falu Lasarett med facadesystemet StoTherm Mineral; Sto var med fra projekteringsfase til færdigstillet projekt.

Kundecase: ”Kvarteret Plankan”, Stockholm

Kundecase: ”Kvarteret Plankan”, Stockholm

Betonrenovering: i samarbejde med Bernin Bygg har Sto bidraget med renovering, imprægnering og maling af 340 bæredygtige balkoner.